Informační politika 1 (zimní semestr, kód: UBK/KA055; UBK/KB055)

Počet kreditů: 1

Předmět má studenty uvést do základních principů tvorby a uplatňování informační politiky ve vyspělých západních demokraciích a v ČR. Seznámíte se s informační politikou Evropské unie a základním přehledem legislativního rámce české státní informační politiky a jeho zahraničních ekvivalentů. Dále poukazuje na národní politiku podpory vědy a výzkumu. Představuje knihovní a informační spolky, jejich role při formování informační politiky a problematiku lobování.

Obsah předmětu:

 1. Vysvětlení pojmů politika, informace, informační politika
 2. Informace – definice, možnost měření množství
 3. Entropie, vztah entropie – informace
 4. Typy informačních politik
 5. Informační politika EU
 6. Program eEurope
 7. Zásady tvorby národní informační politiky
 8. Národní informační politika ČR
 9. Program eČesko
 10. Svobodný přístup k informacím
 11. Veřejná správa a svobodný přístup k informacím
 12. Ochrana soukromí
 13. Svoboda projevu
 14. Cenzura
 15. Zásady tvorby firemní informační politiky
 16. Informační společnost – definice
 17. Historie pojmu „Informační společnost“
 18. eGovernment
 19. e-podpis
 20. Informační gramotnost
 21. Tradiční informační instituce (knihovny)
 22. Digitální knihovny
 23. Typy informačních zdrojů (tradiční, online, offline)
 24. Digitální informační zdroje – typy, vznik, dlouhodobé uchování
 25. Proces digitalizace

Předmět v IS STAG

Informační politika 2 (letní semestr, kód: UBK/KA155; UBK/KB155)

Počet kreditů: 2

Obsah předmětu:

 1. Úloha informační politiky ve společnosti, tvorba a uplatňování informační politiky, instrumenty informační politiky
 2. Základní pojmy informační politiky: data, informace, poznatek, znalost, specifika digitální informace, informace jako tovar, informace z pohledu práva, media, informační služby
 3. Listina základních lidských práv a svobod, svobodný přístup k informacím, ochrana soukromí, ochrana intelektuálního vlastnictví, digitální podpis, WIPO, Autorský zákon, digitální řízení autorských práv, průmyslové právo. Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní jména a označení původu
 4. Informační/znalostní společnost, e-government
 5. Nové médium a informační ekonomika
 6. Digitální knihovna
 7. Informační politika a jejich šest okruhů
 8. Informační politika Evropské unie, Informační systémy a služby o Evropské unii – CORDIS (www2.cordis.lu), KnowEurope (www.knoweurope.cz)
 9. Informační služby ve vědě, vývoji a technickém rozvoji IFLA – historie, poslání a organizační principy a globální programy z hlediska informační politiky
 10. Příklady informačních politik v zemích Evropské unie

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Informační politika patří mezi méně náročné předměty. Vyučována je pomocí prezentací. K jejímu splnění je zapotřebí kromě ústní zkoušky, napsat dvě seminární práce na vámi zvolené téma (každá na jeden semestr).