Informační gramotnost 1 (zimní semestr, kód: UBK/KA206; UBK/KB206)

Počet kreditů: 5

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou informační gramotnosti resp. informačního vzdělávání, dále poskytnout základní charakteristiku knihovnických a informačních služeb v elektronickém prostředí a pochopit jejich typologie (OPAC a jeho funkce, souborné katalogy, portály a tematické internetové brány, služby typu „dokument delivery services“).

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky Informační gramotnosti
  – vývoj pojmu IG
  – paměťové instituce a jejich role v informační politice státu
  – kurzy informační gramotnosti v ČR a ve světě
 2. Volné zdroje
  – vyhledavače, metavyhledavače, předmětové katalogy
  – OPAC, souborné katalogy, informační oborové brány
  – metody vyhledávání ve volných zdrojích
 3. Právní aspekty knihovnicko-informačních služeb
  – Autorský zákon
  – Zákon na ochranu osobních údajů
  – Svobodný přístup k informacím
 4. Služby paměťových institucí
  – typologie služeb knihoven
  – procesy zpracování dokumentu
  – knihovnické služby v el. prostředí a jejich vývoj

Předmět v IS STAG

Informační gramotnost 2 (letní semestr, kód: UBK/KA207; UBK/KB207)

Počet kreditů: 2

Obsah předmětu:

 1. Elektronické informační zdroje EIZ
  – historický vývoj služeb
  – poskytovatelé EIZ
  – praktické vyhledávání v jednotlivých EIZ
  – financování EIZ, konsorcie, grantové programy
 2. Teorie a praxe v oblasti informačního vzdělávání
  – gramotnost, informační gramotnost
  – historický vývoj přístupu k IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost)
  – sdružení, iniciativy a klastry pro informační vzdělávání v ČR
  – informační gramotnost a informační vzdělávání ve světě
  – on-line kurzy a webové portály zaměřené na IG
 3. Metodika a dobrá praxe IVIG
  – obsahová náplň kurzu
  – didaktika kurzu
  – řízení a správa kurzů IVIG

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Informační gramotnost nepřímo navazuje na předmět Počítačová gramotnost. První semestr bude věnován zejména elektronickým informačním zdrojům. Naučíte se tak prakticky vyhledávat relevantní informace z jiných zdrojů než je Google a univerzitní knihovna.