Identifikace dokumentů (letní semestr, kód: UBK/KA045; UBK/KB045)

Počet kreditů: 3

V přednášce je nabídnut soubor poznatků, které vytvářejí teoretický základ pro osvojení si identifikace dokumentů. Přednášky jsou zaměřeny na seznámení s vývojem katalogizační teorie, seznámení s platnými katalogizačními standardy a metodikou jmenné katalogizace. Důraz je kladen zejména na vývoj katalogizační teorie na konci 90. let 20. století a současný stav katalogizační politiky v ČR. V rámci semináře jsou získávány praktické návyky tvorby univerzálního bibliografického záznamu, včetně modifikací tohoto záznamu pro různé typy dokumentů v AKIS CLAVIUS. Dále jsou cvičení zaměřena na využití externích katalogizačních zdrojů při tvorbě katalogizačních záznamů, je procvičována tvorba autoritních záhlaví s využitím souboru národních autorit. Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně – nutná domluva s vyučujícím ÚBK.

Obsah předmětu:

PŘEDNÁŠKA:
 1. Katalogizační teorie
  – historie a současnost katalogizační praxe
  – pařížská konference a její principy
  – současný stav katalogizace v ČR
  – představitelé jmenné katalogizace v ČR.
 2. Katalogizační politika NKP
  – vývoj katalogizační politiky v 90. letech 20. století
  – integrační tendence ve zpracování dokumentů
  – externí zdroje pro zpracování
  – koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR
  – souborné katalogy.
 3. Standardy pro jmenné zpracování
  – ISBD – International Stanadard Bibliographic Description
  – AACR2 – Angloamerická katalogizační pravidla
  – výstupní formáty MARC21, UNIMARC
  – projekt „Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit“ v NK ČR.
CVIČENÍ:

Rámcové postupy tvorby katalogizace záznamů pro monografie – obecná pravidla popisu, platná pro všechny oblasti údajů: psaní malých a velkých písmen, zkratky a zkracování, jazyk a písmo popisu – všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis ISBD (G) – struktura a forma záznamu – výstupní formát UNIMARC – MARC21 – oblast údajů o názvu a odpovědnosti – oblast údajů o vydání – oblast specifických údajů pro seriály a speciální dokumenty – oblast nakladatelských údajů – oblast údajů fyzického popisu – oblast údajů o edici – oblast údajů poznámky – oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti – oblast kódovaných údajů – oblast selekčních údajů – záhlaví – autority.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Výuka Identifikace dokumentů probíhá formou prezentací. Předmět se lehce podobá Selekčním jazykům a věcnému pořádání informací, jelikož se také věnuje katalogizaci. Zkouška probíhá písemně a doporučuji se na ni dobře připravit.