Angličtina 3 (zimní semestr, kód: KLJ/AP320; KLJ/AK320)
a Angličtina 4 (letní semestr, kód: KLJ/AP421; KLJ/AK421)

Počet kreditů: 2 + 2

Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem čtyř jazykových dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých textů pro poslech a čtení a se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti. Studenti jsou děleni do skupin podle úrovně svých znalostí.

Předmět v IS STAG (Angličtina 3)

Předmět v IS STAG (Angličtina 4)

Knihovníkův tip: Předměty navazují na Angličtinu z prvního ročníku, kde jste si vyzkoušeli, jak prezentovat v angličtině. V tomto ročníku si své znalosti a zkušenosti při prezentaci výrazně prohloubíte a uvidíte, jak prezentují profesionálové. Také si dávejte velký pozor na absenci, jelikož je povoleno chybět pouze na třech cvičeních.