Akvizice a organizace knihovního fondu (zimní semestr, kód: UBK/KA049; UBK/KB049)

Počet kreditů: 5

Cílem předmětu je získávání teoretických, metodických i organizačně-technických poznatků o budování dílčích složek informačního fondu a jejich organizaci. Předmětem teorie zjišťování a akvizice je zkoumání rysů, vlastností, struktury a vývojových zákonitostí dokumentografických informací a informačních pramenů včetně studia zákonitostí informační komunikace v tvorbě, publikování, distribuci a sekundárním zpracování těchto informací a informačních pramenů z hlediska akvizice a z hlediska informatiky jako celku.

Obsah předmětu:

  1. Informační fond a druhy dokumentů
  2. Profilování fondu dokumentů
  3. Základní procesy akvizice
  4. Budování fondu
  5. Knižní trh v ČR

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět vám přinese mnoho užitečných informací do praxe. Ke studiu také dostanete od vyučující skripta, kde je celá látka krásně popsána, takže by vám nemělo dělat problém ji pochopit. I v tomto předmětu je vyučující vstřícná. Pokud opravdu nebudete učivu rozumět, nebojte se na cokoliv zeptat.