A předměty

Angličtina 3 a 4

Akvizice a organizace knihovního fondu

Česká literatura po roce 1945 1 a 2

Knihovnická praxe 1

Informační gramotnost 1 a 2

Informační politika 1 a 2

Selekční jazyky a věcné pořádání informací 1 a 2

Výzkumné metody v knihovnictví

Identifikace dokumentů

B předměty

Němčina 3 a 4

Latina 3 a 4

Dějiny knihoven a knihovnictví

Komunikační dovednosti knihovníka

Úvod do světové literatury 1 a 2

Organizace a řízení projektů

Regionální literatura