Povinné předměty

Čtenářství a čtenářská gramotnost

Doplňování a zpracování knihovního fondu 1 a 2

Knihovnická legislativa

Knihovnická praxe 2

Novější světová literatura

Organizace a řízení projektů 1 a 2

Věcné pořádání

Povinně volitelné předměty typu PVA

Česká literatura 20. století 1

Literární komunikace

Povinně volitelné předměty typu PVB

Algoritmy a programování I

Kurz rychlého čtení

Operační systémy I

Počítačová síť a internet

Počítačová typografie

Tvorba WWW stránek I