doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Garant oboru, Rešeršní služby, Podpora vědy a výzkumu
+420 553 684 412
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
  • e-mail: richard.papik@ff.cuni.cz
  • konzultační hodiny: lichý čtvrtek po domluvě