prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

Informační politika, Informační průmysl
+420 553 684 412
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
  • e-mail: milan.konvit@fpf.slu.cz
  • konzultační hodiny: ST 12.45 - 13.00 hod.