doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.

Úvod do studia a perspektivy oboru
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
  • e-mail: kubicek.jaromir@gmail.com
  • konzultační hodiny: lichý čtvrtek 10.00 – 11.00 hod.