V neděli 1. dubna 2018 zahájil Městský dopravní podnik Opava ve spolupráci s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě zkušební provoz bezplatných knihovniček ve svých vozidlech. V první etapě projektu byly speciální regály nainstalovány do poloviny vozového parku. Konkrétně se jedná o všech 34 autobusů městské hromadné dopravy.

Myšlenka je taková, že si cestující během jízdy vypůjčí libovolnou knihu z regálu nacházejícího se ve střední části vozidla. Následně ji může do knihovničky před výstupem umístit zpět, anebo ji vrátí pří své další jízdě do jiného autobusu, případně nahradí vypůjčenou knihu jiným titulem, jenž mu doma leží ladem. Jelikož opavský model MHD neumožňuje nástup do vozidla cestujícím bez platného jízdního dokladu, předpokládá se, že se knihy nebudou příliš ztrácet.

Knihovna Petra Bezruče zapůjčila ze svého fondu přibližně 200 publikací, a to zejména lukrativnější žánry, například detektivky, romány pro ženy, klasickou literaturu a knihy pro děti. Preferovány byly tituly menšího formátu i rozsahu, neboť příliš velké či těžké knihy by pasažéři zřejmě nevyhledávali. Čtenáři, kteří by si rádi obsah knihovničky prohlédli důkladně, by měli zvolit linku 218 z Koupaliště do Chvalíkovic, protože tato trať je s jízdní dobou 29 minut nejdelší. Pokud se koncepce osvědčí, bude se uvažovat o rozšíření knihovniček napříč celým vozovým parkem, tedy i do 33 trolejbusů.