Imatrikulace (slavnostní uvedení do studia) se pro studenty 1. ročníku bakalářského prezenčního studia oboru knihovnictví uskuteční 25. 10. od 12:00 hodin.
Pro tyto studenty platí 25. 10. děkanské volno.


Ostatní ročníky mají výuku dle rozvrhu.