Prvním hostem Hyde Parku informačních profesionálů v letním semestru bude 14. 4. od 16:30 dr. Petra Večeřová.

Připravila si přednášku na téma Databáze České literární osobnosti jako jedna z částí ČLB aneb biografistika není detektivka: praktické informace a případové studie.

Přednáška se zaměří na ukázky praktických postupů biografického bádání v oblasti určování autorské identity, pseudonymů a šifer s využitím tištěných, elektronických i archivních pramenů.

Připojte se:

LINK PRO STUDENTY A ZAMĚSTNACE SU

LINK PRO HOSTY