Ve středu 11/11 se od 16.30 koná Hyde Park informačních profesionálů, tentokrát se dozvíte více o tom, co ve spojitosti s knihovnami obnáší GDPR a co vše přináší a nepřináší 5G pro rozvoj digitální ekonomiky.

PhDr. Zuzana Šidlichovská, Ph.D., se věnuje problematice řízení lidí a ochrany osobních údajů ve společnosti Jablotron. Ing. Petr Očko, Ph.D., se zabývá mimo jiné digitální ekonomikou a 5G sítěmi jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Oba jsou absolventy oboru informační věda a budou mluvit také o tom, jak se jim hodily zkušenosti a znalosti získané během studia v jejich profesní kariéře.

Online setkání (v MS Teams) je otevřené nejen studentům, kteří mají předmět zapsán, ale také ostatním studentům, kolegům z praxe i dalším zájemcům.  

LINK PRO STUDENTY 

LINK PRO KOLEGY Z PRAXE A DALŠÍ ZÁJEMCE