Archive (page 2 of 2)

Marek TIMKO

Informační etika 1


Výčet souborů ke stažení ve formátu ZIP:

01_Etické předporozumění (Anzenbacher)
02_Etické argumenty a předpoklady morálky (Thompson)
03_Etika, morálka, mrav (Sokol)
04_Jazyk morálky (Thompson)
05_Dobro, zlo a svobodna vůle (Příkaský)
05_Trojí model svobody (Sokol)
06_Odpovědnost a spravedlnost (Sokol)
07_Ctnosti a neřesti (Příkaský)
07_Etické ctnosti (Anzenbacher)
07_Motivace jednání a lidské vášně (Příkaský)
08_Platon, Aristoteles, Akvinský (Thompson)
09_Základy morálky a utilitarismus (Thompson)
10_Kant a deontologická etika (Thompson)
doc.png11_Stručné dějiny etických koncepcí
doc.pngSylabus_Inform. etika1
box_download.png12_Etické koncepce 20. stol.  


 

Filozofie 2


Výčet souborů ke stažení ve formátu ZIP:

  Sylabus_Úvod do filozofie2
  Uvod do filozofie_Test
 01_Humanismus a renesance
 02_Racionalismus
 03_Empirismus
 04_Deismus a materialismus
 05_NKF I – Transcendentální idealismus
 06_NKF II – Absolutní idealismus  
07_Iracionalismus.ppt  
08_Pozitivismus.ppt  


 

Filozofie 1


Výčet souborů ke stažení ve formátu ZIP:

 Sylabus_Úvod do filozofie 1
 01_Co je filosofie
 02_Milétská škola a Pýthagorás
 03_Xenofanés, Hérakleitos a eleaté
 04_Eklektici a atomisté
 05_Sofisté, Sókratés a spol.
 06_Platón
 07_Aristotelés
 08_Helénismus
 09_Patristika
 10_Scholastika
 11_Vrcholní a pozdní scholastika


 

Newer posts

© 2018 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑