Dne 2. října 2017 otevřeli zaměstnanci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s institucí Člověk v tísni sbírku na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity. Nezisková organizace Člověk v tísni má s pořádáním sbírek bohaté zkušenosti, v Iráku působí již od roku 2003.

Knihovna byla založena roku 1974, ale v letech 2014 až 2016 byl téměř celý její fond zničen v důsledku okupace Islámským státem. Mosul se podařilo osvobodit až v červenci 2017. Toto druhé největší irácké město se v minulosti pyšnilo fondem zahrnujícím více než milion knihovních jednotek včetně unikátních manuskriptů nevyčíslitelné hodnoty. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších knihoven Blízkého východu.

Přispět může každý občan České republiky, a to dokonce třemi různými způsoby:

1) platební kartou na stránce https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove (v nabídce se vybere kategorie „Pomozme knihovně v Mosulu“),

2) zasláním libovolné částky na bankovní účet 51945194/0300 (vedený u ČSOB),

3) v hotovosti do přenosných pokladniček v Knihovně Jana Palacha FF UK, Knihovně Celetná FF UK nebo Knihovně společenských věd T. G. Masaryka.

Sbírka byla prodloužena až do 31. ledna 2018. Jejím primárním účelem je obnova kriticky poškozené budovy, sekundárním pak akvizice knihovního fondu. K 1. lednu bylo vybráno 190 568 Kč, tato částka ovšem nezahrnuje aktuální stav mobilních pokladniček. Organizátoři děkují za jakýkoliv dar a pevně věří, že se podaří prolomit symbolickou hranici 250 000 Kč.