Archiv autora: Michaela Mrázová (page 1 of 9)

Výuka v zimním semestru zatím beze změn

Výuka v zimním semestru AR 2020/2021 začne dne 21. 9. 2020 prezenční formou, a to v rozvrhovaných hodinách za osobní účasti všech pedagogů a studentů pro všechny studijní programy a předměty. V tomto ohledu zatím nedošlo k žádné změně. Online výuka v tuto chvílí není nastavena plošně, prozatím pouze probíhají přípravy na její zavedení pro případ, že to bude nezbytné.

SLEDUJTE SVÉ STUDIJNÍ E-MAILY A WEBOVÉ STRÁNKY UNIVERZITY PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE, MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNÁM!

Rozvrhy pro kombinované studium

Rozvrhy pro kombinované studium knihovnictví naleznete ke stažení v aktualitách ústavu.

Činnost komunity a skupiny na Facebooku k 31. srpnu 2018 končí

Milé studentky, milí studenti, příznivci komunity portálu knihovník.fpf.slu.cz,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za téměř 12 let trvající přízeň. V důsledku personálních změn na pracovišti oddělení knihovnictví ÚBK FPF SU a na základě usnesení jednotlivých členů stávající komunity Projektového inkubátoru a Terénního projektu budou služby poskytované v rámci výstupů našich činností v závěru akademického roku 2017/18 ukončeny.

Konkrétně se jedná o následující předměty a aktivity:

  • Hyde park informačních profesionálů (kód předmětů KNC02, K0009, KMK09),
  • Projektový inkubátor (kódy předmětů KMK041, K0001, KTK041),
  • Kurz práce s informacemi (K0003),
  • Pasování prváků,
  • Mikulášská párty s karnevalem,
  • Adaptační kurz,
  • Výjezdový seminář Terénní projekt.

Provoz webové stránky knihovnik.fpf.slu.cz zůstane v omezené míře zachován, dojde však ke zrušení Facebookové skupiny Knihovník a Kurz práce s informacemi, rovněž budou odstraněny mailové distribuční seznamy knihovnik@fpf.slu.czkpi@fpf.slu.cz.

Koordinátorka projektů Míša Mrázová dokončila studium a projektový guru Honza Matula opouští pozici odborného asistenta oddělení knihovnictví. Na základě usnesení na poslední poradě komunity jsme se rozhodli výše uvedené aktivity ukončit.

Dovolte nám, abychom Vám ještě jednou poděkovali za všechny společně prožité chvíle na našich akcích a za Vaši přízeň ve virtuálním prostředí. Něco končí a my pevně věříme, že i něco začíná.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve studiu, ale i v osobním životě. Moc jsme si to s Vámi užili a pevně věříme, že společné chvíle zůstanou i navzdory ukončení našich aktivity uchovány v našich vzpomínkách.

Mějte se krásně a ještě jednou díky!

Studenti a vyučující portálu Knihovník

« Older posts

© 2020 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑