Author: Michaela Mrázová (page 1 of 7)

Staň se zcestovalým knihovníkem! Série exkurzí v letním semestru

Abychom našim studentům nabídli co nejlepší propojení teorie vyučované ve škole a reálné knihovnické praxe, připravili jsme na letní semestr akademického roku 2017/2018 sérii exkurzí po českých, moravských i slezských knihovnách s podtitulem:  Staň se zcestovalým knihovníkem!

Začneme v Ostravě, pak navštívíme Brno a Olomouc, a naše výletování zakončíme dvoudenní exkurzí po pražských knihovnách, kde bude pro účastníky připraveno i malé překvapení.

Předpokládaný harmonogram (nelze vyloučit změny)
2. 3. Ostrava (Moravskoslezská vědecká knihovna a Knihovna města Ostravy)
16. 3. Brno (Moravská zemská knihovna a fakultní knihovna MU)
6. 4. Olomouc (Vědecká knihovna)

(zatím bez termínu, pravděpodobně květen/červen) Praha (Národní technická knihovna, Národní knihovna, Knihovna Akademie věd, knihovna CERGE-EI)

Kromě báječných zážitků a nových poznatků mají studenti možnost získat za exkurzi i kredity. Je třeba si zapsat předmět Projektový inkubátor, a pokud se student zúčastní alespoň tří exkurzí ze čtyř, kredity mu budou zapsány.

Vítáni jsou studenti jak bakalářského, tak magisterského studia, studenti prezenční i kombinované formy studia.

 

 

Náklady na exkurze (např. cestovné) si hradí student sám.

Pozvánka na besedu o informacích ve zdravotnictví

V pondělí 4. prosince se od 18:30 v Divadelním klubu Divadla Petra Bezruče uskuteční beseda na téma Dostupnost informací v medicíně

Výzkum autorskoprávní gramotnosti

Milí studenti,

rádi bychom vás tímto pozvali, abyste se podíleli na mezinárodním výzkumu autorskoprávní gramotnosti, jehož hlavní účel je  nashromáždit data o znalostech, názorech a zkušenostech studentů ISK v oblasti autorskoprávních politik a souvisejících témat. Prosíme, odpovězte na všechny otázky. Dotazník je anonymní. Jeho kompletní vyplnění vám bude trvat přibližně 10 minut. Pokud máte jakékoli dotazy při průchodu dotazníkem, prosíme, kontaktujte PhDr. Pavlu Kovářovou, Ph.D. na adrese kovarova@phil.muni.cz.

Dotazník je dostupný zde.

Older posts

© 2018 knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑