Author: Marek Janik (stránka 1 z 2)

Hyde Park informačních profesionálů – evaluace projektu

Jistě dobře víte, že v zimním semestru akademického roku 2016/2017 jsme pro vás spustili nový akreditovaný předmět pod názvem Hyde Park informačních profesionálů.

V prvním běhu jsme spustili o sérii moderovaných přednášek, které měly za cíl nabídnout studentům studijního programu Informační studia a knihovnictví, ale i veřejnosti, kontakt se třemi odborníky z řad odborné knihovnické veřejnosti.

Jako správné organizátory nás samozřejmě zajímalo, jak samotní účastníci hodnotí tuto aktivitu. Na oplátku nám všichni museli vyplnit evaluační dotazníky a studenti k tomu měli za úkol napsat závěrečnou zprávu, která byla jednou z podmínek k úspěšnému absolvování předmětu.

A jak to všechno dopadlo?

Podrobnou evaluaci si můžete přečíst na portálu v sekci Hyde Park.

Portál studentů knihovnictví aneb co bylo a bude?

Rádi bychom vás v tomto ohlédnutí informovali o našem „malém“ projektu, který stejně jako ty ostatní vznikl v rámci výjezdových seminářů předmětu Projektový inkubátor. Tento portál studentů Knihovnictví ve své podstatě navazuje na předchozí projekty podobného typu, které vyšly z hlav studentů studijního oboru Knihovnictví na ÚBK.

Komplexní řešení komunikačního webu ÚBK

Začalo to už někdy před devíti lety, kdy v zimním semestru roku 2008 tým ve složení Michaela Šachová, Lucie Koníčková, Monika Petřeková, Hana Nováková a Barbora Bilavčíková vytvořil koncept Informačního a komunikačního webu na dvou oddělených platformách. Projekt tehdy nesl název „Komplexní řešení komunikačního webu Ústavu bohemistiky a knihovnictví“.

Funkce informačního webu v podstatě zůstala dodnes neměnná. Měl za úkol informovat nejen studenty knihovnictví, ale i pedagogy a širší akademickou obec o našich aktivitách, které tehdy vznikaly na výjezdových seminářích a setkáních komunity v průběhu semestru. Nechyběly ani rubriky pro Předměty a Studijní materiály. Web tehdy rovněž běžel v redakčním systému WordPress na adrese http://knihovnik.zaridi.to. K němu bylo přidružen Komunikační web, jakožto komunikační médium zejména pro komunikaci studentů s pedagogy. Byl vytvořen na adrese http://uzel.czweb.org, tj. platformě pro web zdarma. Nutno podotknout, že byl mezi studenty velice populární a měl větší využívanost, než univerzitní stránky. Postupem času byl informační web nahrazen stránkami s univerzitní doménou http://knihovnik.fpf.slu.cz, kterou využíváme i dnes.

   

Continue reading

Víte, že se dr. Timko podílí na organizaci literárních večerů v Myslivně?

Nejen o tom hovoří článek Martina Kůse ze zpravodajského portálu Slezské univerzity v Opavě, tj. inoviny.slu.cz.

Více informací přináší níže přiložený odkaz.

Older posts

© 2017 knihovník

Theme by Anders NorenNahoru ↑