Author: Marek Janik (stránka 1 z 2)

Historicky první Adaptační kurz je úspěšně za námi

Drazí a milí čtenáři,

již jsme vás na našem webu informovali o konání v pořadí již třetího Pasování prváků. Nyní bychom vám chtěli tímto způsobem ještě poreferovat o dalším projektu, který byl pro nás i naši cílovou skupinu, tj. čerstvě pasované studenty prvních ročníků bakalářských či magisterských studijních programů oboru Knihovnictví, historicky prvním počinem svého druhu.

Myšlenka pořádat pro studenty Knihovnictví Adaptační kurz se však zrodila již před šesti lety. Bohužel tehdy všechno ztroskotalo na nedostatku zkušeností realizátorů s podobnými projekty. Během té doby se změnilo mnohé. Máme za sebou již organizaci mnoha výjezdů do terénu v rámci předmětu Projektový inkubátor (dříve Terénní projekt), naši studenti z vyšších ročníků troufám si říci velice zdárně a úspěšně vedou své vlastní projekty v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu a v neposlední řadě známe i mnoho příkladů z dlouholeté úspěšné praxe našich kolegů z Brna (KISK).

Takto vznikl Adaptační kurz, který se konal od čtvrtka 28. 9. do neděle 1. 10. 2017 ve srubu KČT na Ostravici.

Hlavním cílem kurzu bylo pomoci našim novým studentům se začleněním do akademického prostředí a předat jim informace o našich projektech, které nabízejí příležitost realizovat své nadání v aktivitách na podporu Oddělení knihovnictví. Z činnosti členů naší komunity mnohdy vyplyne i téma závěrečné práce, potažmo je získané dovednosti a kontakty nasměrují i na profesní dráhu.

K samotné akci

Continue reading

Exkurze do Vědecké knihovny v Olomouci

Zájemci o exkurzi do Vědecké knihovny v Olomouci si mohou poznamenat termín pondělí 6. listopadu 2017.

sraz zájemců: v 10:15h před knihovnou – doporučený spoj Sp 1607 Opava- východ s odjezdem v 8:15h, přestup v Ostravě-Svinově RJ 1008 s odjezdem v 9:01h, příjezd do Olomouce v 9:58h – dopravu si zajišťuje každý sám.

Na co se můžete těšit?

Prohlídka Vědecké knihovny v Olomouci – prohlédneme si nejen prostory pro čtenáře, ale i zákulisí knihovny.

Poté navštívíme studovnu historických fondů. Zde budeme mít možnost prohlédnou si řadu knižních skvostů mimo jiné také Mattiolliho Herbář. Připraveny budou také ukázky knih ze slavných českých knihoven a možná se  dozvíme i něco o cenzuře.

Na závěr navštívíme Krajskou digitalizační jednotku – zde nahlédneme do tajů digitalizace knižního fondu.

Celková doba exkurze bude cca 3 hodiny. Pro podrobnější informace pište na e-mail F160272@slu.cz

Blanka Fňukalová

Hyde Park informačních profesionálů – evaluace projektu

Jistě dobře víte, že v zimním semestru akademického roku 2016/2017 jsme pro vás spustili nový akreditovaný předmět pod názvem Hyde Park informačních profesionálů.

V prvním běhu jsme spustili o sérii moderovaných přednášek, které měly za cíl nabídnout studentům studijního programu Informační studia a knihovnictví, ale i veřejnosti, kontakt se třemi odborníky z řad odborné knihovnické veřejnosti.

Jako správné organizátory nás samozřejmě zajímalo, jak samotní účastníci hodnotí tuto aktivitu. Na oplátku nám všichni museli vyplnit evaluační dotazníky a studenti k tomu měli za úkol napsat závěrečnou zprávu, která byla jednou z podmínek k úspěšnému absolvování předmětu.

A jak to všechno dopadlo?

Podrobnou evaluaci si můžete přečíst na portálu v sekci Hyde Park.

Older posts

© 2017 knihovník

Theme by Anders NorenNahoru ↑