Archiv autora: Marek Janik (page 1 of 3)

Zemřela PhDr. Halina Molinová

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás dne 12. listopadu 2018 opustila paní doktorka Halina Molinová, bývalá dlouholetá ředitelka Regionální knihovny Karviná.

Je nám ctí, že svou pedagogickou dráhu spojila právě s naší univerzitou a oborem Knihovnictví, kde v navazujícím magisterském studijním programu vyučovala povinně volitelný předmět Hudební knihovny.

Jako její bývalý student si ji pamatuji jako vždy usměvavou a pozitivně naladěnou osobnost, na kterou se nezapomíná.

Čest její památce!

Konference Kniha ve 21. století se nezadržitelně blíží

Vážení čtenáři našeho webu,

je naší milou povinností vás upozornit na konání dalšího (v pořadí již dvanáctého) ročníku konference známé pod názvem Kniha ve 21. století, resp. pod zkratkou K21, na niž bychom vás chtěli srdečně pozvat.

Do svých kalendářů si můžete již nyní zaznamenat termín – středa 7. února 2018. Místo konání je již tradiční, tj. Slezská univerzita v Opavě, ul. Hradecká 17.

Tentokrát nese konference podtitul: Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven. Jistě nás na toto téma čeká množství podnětných příspěvků odborníků z akademické obce i praxe.

Vše podstatné včetně registračního formuláře naleznete na webu konference: http://k21.fpf.slu.cz

Těšíme se na vás!

Historicky první Adaptační kurz je úspěšně za námi

Drazí a milí čtenáři,

již jsme vás na našem webu informovali o konání v pořadí již třetího Pasování prváků. Nyní bychom vám chtěli tímto způsobem ještě poreferovat o dalším projektu, který byl pro nás i naši cílovou skupinu, tj. čerstvě pasované studenty prvních ročníků bakalářských či magisterských studijních programů oboru Knihovnictví, historicky prvním počinem svého druhu.

Myšlenka pořádat pro studenty Knihovnictví Adaptační kurz se však zrodila již před šesti lety. Bohužel tehdy všechno ztroskotalo na nedostatku zkušeností realizátorů s podobnými projekty. Během té doby se změnilo mnohé. Máme za sebou již organizaci mnoha výjezdů do terénu v rámci předmětu Projektový inkubátor (dříve Terénní projekt), naši studenti z vyšších ročníků troufám si říci velice zdárně a úspěšně vedou své vlastní projekty v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu a v neposlední řadě známe i mnoho příkladů z dlouholeté úspěšné praxe našich kolegů z Brna (KISK).

Takto vznikl Adaptační kurz, který se konal od čtvrtka 28. 9. do neděle 1. 10. 2017 ve srubu KČT na Ostravici.

Hlavním cílem kurzu bylo pomoci našim novým studentům se začleněním do akademického prostředí a předat jim informace o našich projektech, které nabízejí příležitost realizovat své nadání v aktivitách na podporu Oddělení knihovnictví. Z činnosti členů naší komunity mnohdy vyplyne i téma závěrečné práce, potažmo je získané dovednosti a kontakty nasměrují i na profesní dráhu.

K samotné akci

Continue reading

« Older posts

© 2019 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑