Archiv autora: Richard Budský (page 2 of 13)

Druhý ročník Festivalu ostravských knihoven

V úterý 2. října 2018 se uskutečnil druhý ročník Festivalu ostravských knihoven. Do něj se letos zapojilo celkem osm institucí, šest z nich opakovaně: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Knihovna a studovna Ekonomické fakulty VŠB-TUO, Knihovna města Ostravy, Knihovna Ostravského muzea a Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě. Oproti loňskému roku se letos poprvé zúčastnily také Knihovna Archivu města Ostravy a Knihovna Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě.

Knihovny nabídly bohatý program, např. prohlídku běžně nepřístupných prostor, exkurzi do knihařské a konzervační dílny, kaligrafický workshop nebo přednášku o archeologickém výzkumu. Každý návštěvník obdržel pohlednici, na kterou mohl v participujících institucích sbírat speciální razítka. Pohlednici s minimálně šesti razítky je možné vyměnit za věcnou cenu, např. bezplatnou registraci do vybrané knihovny, zajímavou knihu či knižní amnestii.

Instituce se mezi sebou nesnaží soupeřit, každá knihovna je totiž koncipována pro jinou skupinu obyvatel. Zatímco loňský ročník byl považován za pilotní, ten letošní dokázal svůj potenciál naplnit beze zbytku. Pro rok 2019 si lze přát snad jen lepší počasí.

Ředitelství webu Knihovník tímto děkuje Ing. Marcele Stehlíkové, PR manažerce Moravskoslezské vědecké knihovny a vrchní organizátorce festivalu, a rovněž všem zúčastněným pracovníkům včetně tří milých studentek knihovnictví: Zuzaně Benešové, Ivě Dvořáčkové a Tereze Kuchařové.

Pozvánka na úvodní setkání v MSVK

Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě vás srdečně zve na úvodní setkání studentů a pedagogů oddělení knihovnictví v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě – ve studovně časopisů v sobotu 20. 10. 2018 (11:00 hod. – 15:00 hod.)

Program:

  • Úvodní slovo: vedoucí oddělení knihovnictví doc. PhDr. Richard Papík,
    Ph.D. a ředitelka knihovny PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
  • Umění učit se a informační zázemí – doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
  • Diskuse
  • Exkurze Moravskoslezské vědecké knihovny
  • Návštěva magického prostředí Dolní oblast Vítkovice

Prosím, potvrďte svou účast na e-mailu: foberova@svkos.cz, a zda počítáte s návštěvou Dolní oblasti Vítkovice.

Knihovník hledá nové redaktory

Ředitelství webu knihovnik.fpf.slu.cz hledá nové redaktory pro rozšíření redakčního týmu.

Požadavky:

  • schopnost napsat aspoň jeden krátký článek (100 až 200 slov) měsíčně
  • kvalitní písemný projev
  • tah na branku

Prestižní pozice s sebou přináší nefinanční benefity. Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte se ozvat na e-mail bud0014@slu.cz.

« Older posts Newer posts »

© 2020 Knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑