Author: Richard Budský (page 1 of 8)

Zpráva o konferenci Kniha ve 21. století

Ve středu 7. února 2018 se v prostorách Slezské univerzity v Opavě uskutečnil historicky 12. ročník knihovnické konference K21 – Kniha ve 21. století. Na organizaci akce se kromě zmiňované vysoké školy podílel též Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP10 a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Námětem letošního ročníku se staly akademické pohledy na téma budoucnost knihoven.

Konference se již tradičně zúčastnili hosté nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Setkání moderovaly dvě významné osobnosti českého a slovenského knihovnictví, konkrétně Mgr. Miroslava Sabelová (ředitelka Knihovny města Ostravy) a Mgr. Emília Antolíková (ředitelka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou). Událost si nenechalo ujít bezmála 100 účastníků včetně studentů knihovnictví.

Program byl rozdělen do tří tematických bloků:

V 1. bloku se o své příspěvky podělili zástupci českého knihovnictví, konkrétně dr. Vít Richter, doc. Jaromír Kubíček, prof. Milan Konvit a doc. Richard Papík. Všichni tito přednášející, s výjimkou dr. Richtera, vyučují knihovnictví na hostitelské Slezské univerzitě v Opavě.

2. blok se věnoval zajímavým knihovnickým trendům v sousedních státech. Pozvání přijal prof. Dušan Katuščák z Univerzity Komenského v Bratislavě a prof. Ryszard Nowicki z Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ve městě Bydgoszcz.

Náplní 3. bloku byla panelová diskuse řečníků s publikem, po níž následovalo závěrečné shrnutí uplynuvší konference Mgr. Zuzanou Bornovou.

Video přehrajete kliknutím zde.

Česká veřejnost pomáhá obnovit univerzitní knihovnu v Mosulu

Dne 2. října 2017 otevřeli zaměstnanci Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s institucí Člověk v tísni sbírku na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity. Nezisková organizace Člověk v tísni má s pořádáním sbírek bohaté zkušenosti, v Iráku působí již od roku 2003.

Knihovna byla založena roku 1974, ale v letech 2014 až 2016 byl téměř celý její fond zničen v důsledku okupace Islámským státem. Mosul se podařilo osvobodit až v červenci 2017. Toto druhé největší irácké město se v minulosti pyšnilo fondem zahrnujícím více než milion knihovních jednotek včetně unikátních manuskriptů nevyčíslitelné hodnoty. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších knihoven Blízkého východu.

Přispět může každý občan České republiky, a to dokonce třemi různými způsoby:

1) platební kartou na stránce https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove (v nabídce se vybere kategorie „Pomozme knihovně v Mosulu“),

2) zasláním libovolné částky na bankovní účet 51945194/0300 (vedený u ČSOB),

3) v hotovosti do přenosných pokladniček v Knihovně Jana Palacha FF UK, Knihovně Celetná FF UK nebo Knihovně společenských věd T. G. Masaryka.

Sbírka byla prodloužena až do 31. ledna 2018. Jejím primárním účelem je obnova kriticky poškozené budovy, sekundárním pak akvizice knihovního fondu. K 1. lednu bylo vybráno 190 568 Kč, tato částka ovšem nezahrnuje aktuální stav mobilních pokladniček. Organizátoři děkují za jakýkoliv dar a pevně věří, že se podaří prolomit symbolickou hranici 250 000 Kč.

PF 2018

Tým portálu Knihovník přeje svým čtenářům veselé Vánoce a PF 2018!

Older posts

© 2018 knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑