Ostravský knižní veletrh 2018

To nejzajímavější z knižní produkce představí nakladatelé všech žánrů z celé České republiky na 8. Ostravském knižním veletrhu. Letošním tématem knižního veletrhu bude dětská kniha.

Události se zúčastní mnoho známých osobností, například Michal Viewegh, Barbara Nesvadbová, Ivona Březinová, Karin Babinská, Arnošt Vašíček, Václav Chaloupek, Sandra Vebrová, Kateřina Winterová, Markéta Hejkalová, Eva Tvrdá, Tereza Salte a další.

Těšit se můžete na bohatý doprovodný program a také na autogramiádu.

Kdy: 2. – 4. března

Kde: Výstaviště Černá louka v Ostravě

Vstupné:

dospělí – 80 Kč

děti, dospělí, studenti, důchodci, držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P – 50 Kč

hromadný vstup pro školy (minimálně 20 osob) – 20 Kč

platí VIP karta 2018

Uživatelé KMO nebo MSVK s platným čtenářským průkazem obdrží slevu 50 % z obyčejného vstupného.

Zpráva o konferenci Kniha ve 21. století

Ve středu 7. února 2018 se v prostorách Slezské univerzity v Opavě uskutečnil historicky 12. ročník knihovnické konference K21 – Kniha ve 21. století. Na organizaci akce se kromě zmiňované vysoké školy podílel též Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP10 a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Námětem letošního ročníku se staly akademické pohledy na téma budoucnost knihoven.

Konference se již tradičně zúčastnili hosté nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Setkání moderovaly dvě významné osobnosti českého a slovenského knihovnictví, konkrétně Mgr. Miroslava Sabelová (ředitelka Knihovny města Ostravy) a Mgr. Emília Antolíková (ředitelka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou). Událost si nenechalo ujít bezmála 100 účastníků včetně studentů knihovnictví.

Program byl rozdělen do tří tematických bloků:

V 1. bloku se o své příspěvky podělili zástupci českého knihovnictví, konkrétně dr. Vít Richter, doc. Jaromír Kubíček, prof. Milan Konvit a doc. Richard Papík. Všichni tito přednášející, s výjimkou dr. Richtera, vyučují knihovnictví na hostitelské Slezské univerzitě v Opavě.

2. blok se věnoval zajímavým knihovnickým trendům v sousedních státech. Pozvání přijal prof. Dušan Katuščák z Univerzity Komenského v Bratislavě a prof. Ryszard Nowicki z Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ve městě Bydgoszcz.

Náplní 3. bloku byla panelová diskuse řečníků s publikem, po níž následovalo závěrečné shrnutí uplynuvší konference Mgr. Zuzanou Bornovou.

Video přehrajete kliknutím zde.

Staň se zcestovalým knihovníkem! Série exkurzí v letním semestru

Abychom našim studentům nabídli co nejlepší propojení teorie vyučované ve škole a reálné knihovnické praxe, připravili jsme na letní semestr akademického roku 2017/2018 sérii exkurzí po českých, moravských i slezských knihovnách s podtitulem:  Staň se zcestovalým knihovníkem!

Začneme v Ostravě, pak navštívíme Brno a Olomouc, a naše výletování zakončíme dvoudenní exkurzí po pražských knihovnách, kde bude pro účastníky připraveno i malé překvapení.

Předpokládaný harmonogram (nelze vyloučit změny)
2. 3. Ostrava (Moravskoslezská vědecká knihovna a Knihovna města Ostravy)
16. 3. Brno (Moravská zemská knihovna a fakultní knihovna MU)
6. 4. Olomouc (Vědecká knihovna)

(zatím bez termínu, pravděpodobně květen/červen) Praha (Národní technická knihovna, Národní knihovna, Knihovna Akademie věd, knihovna CERGE-EI)

Kromě báječných zážitků a nových poznatků mají studenti možnost získat za exkurzi i kredity. Je třeba si zapsat předmět Projektový inkubátor, a pokud se student zúčastní alespoň tří exkurzí ze čtyř, kredity mu budou zapsány.

Vítáni jsou studenti jak bakalářského, tak magisterského studia, studenti prezenční i kombinované formy studia.

 

 

Náklady na exkurze (např. cestovné) si hradí student sám.

« Older posts

© 2018 knihovník

Theme by Anders NorenUp ↑